ขนาดอักษร

 

คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ชื่อ-นามสกุล : ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานกลาง จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประวัติ :

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาค (ศูนย์ สสม. ภาค) เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน

เบอร์โทร : 038-467251
อีเมล์ : crc_chon@hss.mail.go.th

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 016155 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560