ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 07 มิ.ย. 2566

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 01 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 03 เม.ย. 2566

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 31 มี.ค. 2566

ดูทั้งหมด

ผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 06 ก.ย. 2565

ผลการบริหารพัสดุประจำปี 2564

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 08 เม.ย. 2565

ประการผลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 02 ก.พ. 2565

ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ผลงานออกแบบต่างๆ ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 23 ม.ค. 2562


ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 25 มี.ค. 2562


ดูทั้งหมด

รายงานการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 01 พ.ค. 2562


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 01 ม.ค. 2562


การวิเคราะห์อัตรากำลัง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 07 ม.ค. 2562


รายงานการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2561

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 03 ม.ค. 2562


ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 016589 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560