ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 26 ก.ย. 2566

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 16 ส.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 05 ก.ค. 2566

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 05 ก.ค. 2566

ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ผลงานออกแบบต่างๆ ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 23 ม.ค. 2562


ดูทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูล

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 25 มี.ค. 2562


ดูทั้งหมด

รายงานการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 01 พ.ค. 2562


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 01 ม.ค. 2562


การวิเคราะห์อัตรากำลัง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 07 ม.ค. 2562


รายงานการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2561

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 03 ม.ค. 2562


ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 018076 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560